• Nemer Haddad om värmekameror som komplemet til gränsskyddet!

  • Posted on April 17, 2016
  • Att ha kontroll över ett lands gänser är helt avgörande för landets säkerhet. Utmaningar som tex uthållghet hos personal men även väder och vind kan skapa möjligheter för andra, dvs de som vill ta sig in i landet oupptäkt. Att upprätthålla gränskontroll med anledning av den omvärldssituation som vi befinner oss i idag. Med hjälp av just värmekameror kan de organisationer som ansvarar för det nationella gränsskyddet utöka sin förmåga även under nattetid i form av tex stationärt placerade värmekameror som är uppkopplade mot befintliga ledningscentraler. Nemer Haddad vill dock poängtera vikten av att ha en åtgärd i andra ändan i händelse av att kamerorna upptäcker otillåtna aktiviteter utmed tex havet. -Det är ju ingen större ide att implementera denna typ av, många gånger,  kostsamma system om ingen kan agera under hela dygnet. Det blir således ett reaktivt system i den mening att ingående aktörer möjligtvis får kunskap om modus, tidpunkter, utrustning, färdvägar etc. Men så klart ska det finnas både ett proaktiv och reaktiv perspektiv i det hela anser Nemer. Om vi upptäcker att någon är på väg ska vi ju kunna ha personal på plats som avbryter pågående kriminell aktivitet. För mer information eller hjälp, kontakt Nemer Haddad på Active Armour.

  • Share this :
Copyright © 2023 businessheadline.com - All Rights Reserved -