• Företag saknar etablerade rutiner för att evakuera personal från utlandet efter tex jordbävning

  • Posted on April 17, 2016
  • Svenska bolag har idag generellt sätt en bristande krishanteringsförmåga. En av orsakerna till detta är att bolaget inte har någon större koll på den riskbild som är förenad med verksamheten och att man inte tror att krisen slår just mot sig själva. I de fall som företag har personal som tillfälligt reser utomlands i tjänsten eller är etablerade med familj en lägre tid, behöver enligt Nemer Haddad sörja för att ha rutiner för krissituationer. -Det är för många företag och olika organisationer som tror att Svenska Utrikes departamentet har til uppgift att sörja för konkret evakuering i händelse av en krissituation. Så är inte fallet. Alla är själv ansvariga för att skapa sig en riskbild (riskanlays) och ha en plan för att ta hand om sig själva om situaitonen kräver. Det kräver så lite menar Nermer. Börja med att fundera över vilka risker som finns och ställ frågan "vad gör vi om det händer"? Vad kan vi göra innan för att minimera sannolikheten eller kanske helt undandröja risken..

    Nemer Haddad och bolaget Marlon International är specialister på Travel risk Management och bistår idag både svenska och utländska  bolag med säkerhetsrådgivning...

  • Share this :
Copyright © 2023 businessheadline.com - All Rights Reserved -